Terug naar het keuzemenu van de 13 afleveringen

PART FOUR: WHAT SHALL WE DO ABOUT CLAUDIUS?

Verhaal

In 8 na Christus heeft Augustus opnieuw af te rekenen met enkele serieuze tegenslagen. Dat heeft niets te maken met Claudius' dappere en beminde broer Germanicus en diens echtgenote Agrippina, de kleindochter van de keizer; evenmin met de achttien jaar oude Claudius, al is die dan het mikpunt van verwijten en spot. Die tegenslagen werden veroorzaakt door het feit dat Quintilius Varus met drie legioenen door opstandige Germanen in de pan is gehakt in het Teutoburger-woud, en door het feit dat Postumus Agrippa een buitenechtelijke relatie heeft met Livilla, de zus van Claudius en Germanicus.

Dat is ook niet ontgaan aan het alziend oog van Livia, die Livilla (die getrouwd is met Castor, de zoon van Tiberius) inschakelt om Postumus uit te schakelen; en Postumus tuint erin, met de ogen wijd open...

Voordat hij kan gegrepen worden, onthult hij aan Claudius enkele gruwelijke geheimen, opdat Claudius zijn broer Germanicus zou inlichten: dat is de enige in wie Augustus voldoende vertrouwen heeft.

Voor Claudius wordt een "passende" echtgenote uitgekozen: de niet onknappe Plautia Urgulanilla; maar zelfs op zijn trouwfeest blijft Claudius het mikpunt van spot en hoongelach...

Analyse scène per scène

* Horatius declameert enkele van zijn gedichten voor de keizerlijke familie in aanwezigheid van Augustus, Livia, Tiberius, Germanicus, Postumus (zoon van Julia), Livilla (zuster van Claudius en getrouwd met Castor). Wanneer het bedtijd is, vraagt Livia Augustus wat er moet gebeuren met Claudius ter gelegenheid van de spelen ter ere van zijn vader Drusus. Kan hij in de keizerlijke loge zitten? Plots arriveert een koerier uit Germanië die de nederlaag van Varus en het verlies van drie legioenen in het Teutoburger-woud meldt. Augustus laat Germanicus en Postumus halen.

* Postumus blijkt onvindbaar. Hij is wel gezien in de buurt van de vertrekken van Livilla. Dit komt Livia ter ore.

* Asinius Pollio en Titus Livius zoeken in de bibliotheek een werk over militaire tactiek; ze treffen er Claudius aan. Ze laten hem kiezen wie van hen beiden hij de beste geschiedschrijver vindt. Claudius geeft een diplomatisch antwoord. Pollio merkt tot zijn verbazing dat Claudius, ondanks z'n reputatie, blijkbaar niet gek is en geeft hem de raad om, als hij niet zoals zijn familieleden vergiftigd wil worden, te blijven doen alsof hij een beetje getikt is.

* Augustus vertelt Postumus dat er over hem geklaagd is door Livia: hij is een losbol en slaapt nooit met zijn eigen vrouw. Postumus eist de erfenis van zijn vader op. Augustus weigert dat maar laat wel uitschijnen dat Postumus zijn opvolger zal worden omdat hij niets in Tiberius ziet. Deze laatste woorden worden door Livia (op de achtergrond) gehoord.

* Livia spreekt met Livilla over haar relatie met Postumus en bedreigt haar met verbanning. Livilla belooft te breken met Postumus. Livia spiegelt haar dan voor dat haar echtgenoot Castor na Tiberius keizer zal worden.

* Augustus wil Postumus naar Germanië sturen omdat hij meent dat Tiberius daar niet genoeg uitvoert. Livia is daar tegen en beschouwt dat als kritiek op haar zoon. Ze stelt voor dat Germanicus gaat. Het probleem Claudius: hij moet in de loge omdat hij mee betaalt voor de spelen ter ere van Drusus.

* De spelen: Claudius wordt toegejuicht. Livia spreekt de gladiatoren toe: ze wil waar voor haar geld, geen trucjes. Tijdens de show valt Claudius in zwijm.

* Postumus zoekt na de spelen Livilla (op haar uitnodiging) op. Ze doet dan alsof hij haar wil aanranden en roept om hulp. Postumus, voor Augustus gebracht, houdt staande dat dit doorgestoken kaart is en beschuldigt Livia van de overlijdens in de familie om haar zoon Tiberius op de troon te krijgen. Augustus gelooft hem niet en besluit hem te verbannen, zoals hij eerder al deed met zijn moeder Julia.

* Postumus kan aan zijn bewakers ontsnappen en zoekt Claudius op; hij vertelt hem de ware toedracht en raadt hem aan om zich dom te houden.

* Het huwelijk van Claudius; er schort toch wat aan zijn bruid...

Terug naar het keuzemenu van de 13 afleveringen