Terug naar het keuzemenu van de 13 afleveringen

PART THREE: WAITING IN THE WINGS

Verhaal

Tiberius zit in ballingschap op het eiland Rhodos, terwijl Augustus in Rome geconfronteerd wordt met het schielijk overlijden van zijn kleinzoon Caius in Syrië. Op de koop toe doen in Rome geruchten de ronde over de seksuele uitspattingen van Julia, Augustus' dochter, maar de keizer weigert daar geloof aan te hechten zonder harde bewijzen.

Bovendien is er, na het overlijden van Marcellus en Agrippa en door het in ballingschap sturen van Tiberius, geen valabele troonopvolger meer behalve Lucius, de broer van Caius.

Een omen, een teken van de goden aan de mensen dus, wijst evenwel in de richting van de jonge Claudius, de jongste zoon van Drusus en Antonia (maar wie kan aan dat voorteken enige waarde hechten?)...

En natuurlijk blijft ook Livia niet bij de pakken zitten. Augustus wil Lucius op de troon? Wel, dan is er maar één oplossing: de beschermster van Lucius (zijn moeder Julia) ten val brengen, en Lucius zelf uit de weg laten ruimen! Daartoe zal Livia een beroep doen op de medewerking van Plautius Silvanus.

Als Julia verbannen is en verdronken is, mag Tiberius, die dan de enige valabele troonpretendent is die nog in leven is, naar Rome terugkeren. Toch kan Augustus niet nalaten zijn afkeer voor de persoon van Tiberius te tonen door Tiberius en Postumus Agrippa, de jongere broer van Caius en Lucius (en nog veel te jong voor de troon), samen te adopteren als zijn zonen wat dan weer helemaal niet strookt met de plannen van Livia!

Analyse scène per scène

* Tiberius, die in ballingschap leeft op het eiland Rhodos, ontvangt een brief uit Rome. Livia schrijft dat ze haar best doet om hem te laten terugkeren; dat Caius gestorven is in het Oosten en dat Lucius een commando zal krijgen in Spanje.

* Julia en Antonia spreken in de tuin van de villa van Antium o.a. over slaven. Germanicus, oudste zoon van Antonia en Drusus, en Agrippina, dochter van Julia, komen ruzieënd binnen (ze zullen enkele jaren later trouwen). Het probleem is een goede huwelijkskandidate te vinden voor Claudius. Julia suggereert dat Drusus' dood in Germanië het werk was van Livia en beschuldigt haar van gifmengerij. Lucius komt met zijn vriend Plautius Silvanus afscheid nemen.

* Livia ondervraagt Plautius over zijn relatie met Julia. Is ook Lucius op de hoogte? Wat betekent Lucius voor Plautius? In ruil voor Livia's hulp bij zijn carrière zal hij Julia bespioneren.

* Augustus plaatst een beeldje van zijn gestorven kleinzoon Caius bij de imagines maiorum. Hij spreekt de ridders toe die klagen over de strenge huwelijkswetten. Claudius, toevallig aanwezig, wordt gebruikt als voorbeeld om de equites tot trouwen aan te zetten.

* Livia bepleit bij Augustus de terugkeer van Tiberius, maar Augustus kan hem de manier waarop hij Julia behandelde niet vergeven. Hij wil van Livia eerst harde bewijzen dat Julia zelf Tiberius aanleiding heeft gegeven. De verlovingen van Castor en Livilla en van Germanicus en Agrippina worden geregeld.

* Bij een orgie ten huize van Julia bespiedt Plautius wie er allemaal aanwezig is.

* Claudius komt Herodes Agrippa, een zeer beleefd knaapje, voorstellen bij zijn moeder Antonia en zijn tante Julia.

* Plautius geeft de lijst van deelnemers aan de orgie bij Julia aan Livia; er staan ook slaven op. Hij is bereid zijn vriend Lucius te verraden.

* Livia verwijt Lucius het gedrag van zijn moeder Julia; hij blijkt het al die tijd geweten te hebben. Livia beschuldigt hem ervan zijn moeder te hebben geholpen door bv. zijn vriend Plautius aan haar voor te stellen. Lucius belooft Livia deze kwestie zelf bij Augustus aan te kaarten.

* Augustus roept de minnaars van Julia op het matje (en dat zijn er nogal wat). Hij bedankt Lucius en ontsteekt dan in grote woede tegenover Julia: ze zal naar een klein eilandje verbannen worden...

* Augustus laat Julia, die met hem wil praten, niet binnen. Julia zegt Livia dat ze haar plannen doorziet, maar zij heeft nog twee zonen: Lucius en Postumus.

* Livia gebruikt Augustus' woede tegen Julia om Tiberius' terugkeer te bepleiten, maar Augustus weigert.

* Tiberius krijgt opdracht naar Rome terug te keren omdat Lucius bij Marseille verdronken is.

Terug naar het keuzemenu van de 13 afleveringen