Terug naar het keuzemenu van de 13 afleveringen

PART TWO: FAMILY AFFAIRS

Verhaal

Het duurt jaren voor Agrippa definitief gemist kan worden, en dan heeft hij bij Julia vijf kinderen verwekt, onder wie drie zonen... Livia laat Tiberius scheiden van Vipsania (met wie hij bijzonder gelukkig gehuwd was) en trouwen met Julia, waardoor Tiberius weer wat dichter bij de troon komt. Het huwelijk van Tiberius met Julia is echter tot mislukking gedoemd omdat Tiberius nog steeds houdt van Vipsania, die hij - tot grote woede van Augustus - nog steeds ontmoet.

Drusus, de jongere broer van Tiberius, is gehuwd met Antonia, de dochter van Marcus Antonius en Octavia, en dus een nicht van Augustus. In Germanië doet Drusus, die zijn republikeinse sympathieën niet onder stoelen of banken of banken heeft gestoken, een val met zijn paard en sterft aan de oplopen verwondingen: koudvuur heeft zich in zijn verbrijzeld been ontwikkeld.

Een jaar later mishandelt Tiberius Julia, en hij wordt door Augustus verbannen naar Rhodos - een tegenslag van belang voor Livia. Ze belooft echter aan Augustus dat ze zich het lot van Caius en Lucius, de veelbelovende zonen van Julia en Agrippa, zal aantrekken, wat wellicht voor de beide kinderen niet veel goeds inhoudt...

Analyse scène per scène

* Terugblik van Claudius: Agrippa kon negen jaar niet gemist worden, daarna werd hij vergiftigd door toedoen van Livia. Tiberius trouwde toen met Julia.

* Drusus en Tiberius oefenen samen. Tiberius zou graag, net als zijn broer, weer een militair commando krijgen en uit Rome vertrekken: hij haat Julia.

* Julia en Antonia (echtgenote van Drusus) worden door slaven gemasseerd. Julia lucht haar hart tegenover Antonia over Tiberius: hij is zo somber en kil en heeft ongewone seksuele voorkeuren. Hij haat haar zonen Caius en Lucius. Livia regelde het huwelijk; waarschijnlijk had ze Marcellus al vergiftigd met hetzelfde doel...

* Drusus en Tiberius hebben in de thermen een gesprek over wat er gebeurt met Rome als Augustus sterft. Drusus is ervan overtuigd dat dan de republiek hersteld zal worden. Waarop Tiberius zucht dat alles dan voor niets is geweest. Tiberius voelt zich somber en verlaten nu Drusus weggaat.

* Augustus is met Caius en Lucius een opvoedkundig spel over legertactiek aan het spelen als Drusus binnenkomt om afscheid te nemen. Ze wandelen door de tuin. Antonia zal, hoewel ze zwanger is, haar man vergezellen. Augustus bekent dat regeren hem af en toe zwaar valt; hij zou liever weer een gewoon burger zijn. Drusus doet een goed woordje voor Tiberius: kan ook hij niet weg uit Rome? Nee, Augustus heeft hem nodig... Livia, die intussen een gezantschap uit Palmyra heeft ontvangen waar men een tempel aan Augustus zou willen opdragen, voegt zich bij hen. Augustus weigert het verzoek i.v.m. de tempel in te willigen, wat Livia ontstemt; zij streeft immers naar een erfelijke monarchie.

* Tiberius bezoekt in het geheim zijn eerste vrouw Vipsania die op hertrouwen staat; hij is doodongelukkig. Vipsania bezweert hem weg te gaan: Livia laat hen immers bespieden.

* Livia bespreekt het verzoek van de burgers van Palmyra om een tempel voor Augustus op te richten met een senator: als de senaat het voorstel steunde, dan zou Augustus wellicht zijn verzet opgeven.

* Augustus spelt Tiberius de les i.v.m. zijn bezoek aan Vipsania: Tiberius moet Julia met respect behandelen, anders kan hij vertrekken. Een slippertje kan, maar niet met je ex-vrouw. Tiberius smeekt uit Rome te mogen vertrekken, wat geweigerd wordt.

* Een koerier arriveert uit Germanië met een brief van Drusus voor Tiberius. Livia dwingt Tiberius de brief voor te lezen; daarin spreekt Drusus openlijk zijn voorkeur voor de republiek uit. Augustus zou zich misschien wel willen terugtrekken, maar het is Livia's ambitie die het herstel van de republiek in de weg staat. Livia bestempelt de brief als hoogverraad, Augustus begrijpt het wel: Drusus was misschien wat van streek omdat hij licht gewond was. Livia besluit haar eigen arts naar Drusus te sturen.

* Drusus is in Germanië door een val van zijn paard nu zeer ernstig gewond geraakt. Welke arts moet er geroepen worden: de kamparts of die van Livia? Antonia komt binnen; er arriveert een brief van Augustus waarin Drusus teruggeroepen wordt.

* Augustus, Livia en Tiberius ontvangen bericht over de ernst van de wonden van Drusus. Livia zegt smalend dat hem dit wel goed uitkomt: hij kan nu immers niet terugkeren en hij heeft veel manschappen onder zijn commando! Tiberius wil meteen Drusus gaan bezoeken. Augustus zal offeren voor Drusus' behoud wat ietwat eigenaardig is, aangezien Augustus zelf, met instemming van de senaat, in Palmyra als een god vereerd wordt.

* Drusus voelt zijn einde naderen. Hij vraagt Antonia de kinderen te gaan halen. Tiberius stormt binnen. Hoe kon het zo ver komen? Wie heeft Drusus behandeld? Musa, Livia's persoonlijke arts... Drusus' laatste woorden zijn voor Tiberius: Rome heeft een strenge moeder en Caius en Lucius hebben een wrede stiefmoeder. Antonia komt de tent binnen met de kleine Claudius op de arm; te laat, Drusus is dood. De baby Claudius huilt...

* Claudius zit te schrijven. Hij wordt gestoord door zijn voorproever die hem zijn eten voorzet. Claudius is bang vergiftigd te worden door zijn echtgenote Agrippina en verdenkt de voorproever ervan in het complot te zitten.

* Banket op het paleis. Augustus, Livia, Tiberius, Julia, Antonia, Caius en Lucius zijn aanwezig. Julia ligt dronken te slapen; de anderen gaan naar bed terwijl Tiberius ligt te broeden. Als Julia wakker wordt en toenadering zoekt, duwt hij haar ruw weg. Na een woedeaanval van haar kant slaat Tiberius haar in het gezicht terwijl hij haar uitscheldt voor 'fat drunken cow'.

* Julia doet bij Augustus haar beklag over haar man: ze wil scheiden, maar Augustus weigert; wel verbant hij Tiberius naar Rhodos. Augustus beklaagt zich: ik kan het rijk besturen, maar niet mijn eigen familie; gelukkig zijn Caius en Lucius daar nog! Livia belooft zich met Caius en Lucius te zullen bezighouden...

Terug naar het keuzemenu van de 13 afleveringen