Terug naar het keuzemenu van de 13 afleveringen

PART ONE: A TOUCH OF MURDER

Verhaal

Claudius bezoekt de Sibylle van Cumae, die hem voorspelt dat hij ooit "spreken" zal; Claudius begrijpt dat hij alleen maar kan spreken tot de komende generaties als hij de geschiedenis schrijft van zijn leven, met daarin de waarheid, en alleen maar de waarheid...

Claudius begint zijn merkwaardige geschiedenis als volgt: 'I, Tiberius Claudius Drusus Nero Germanicus This-that-and-the-other (for I shall not trouble you yet with all my titles), who was once and not so long ago either known to my friends and relatives and associates as "Claudius the Idiot", or "That Claudius", or "Claudius the Stammerer", or "Clau-Clau-Claudius", or at best as "Poor Uncle Claudius", am now about to write this strange history of my life.'

De oude keizer gaat terug naar het jaar 24 voor Christus, naar een banket ter gelegenheid van de zevende verjaardag van de slag van Actium. De opvolging van zijn oud-oom Augustus is nog niet geregeld, maar de populaire Marcellus, neef en schoonzoon van Augustus, maakt een goede kans, wat helemaal niet naar de zin is van Agrippa, die zelf rekent op de troon indien Augustus zou komen te overlijden. Door Marcellus beledigd trekt Agrippa zich zelfs terug naar Syrië. Livia van haar kant wil haar zoon Tiberius op de troon zien... En dan sterft Marcellus aan voedselvergiftiging! Een unieken kans voor Livia om Julia te koppelen aan Tiberius maar Augustus huwelijkt zijn dochter uit aan Agrippa, die hij, uit politieke overwegingen, nodig heeft: in Rome heeft de (verdachte) dood van Marcellus onrust veroorzaakt, en Agrippa is de enige die "de taal van het volk spreekt". Begrijpelijk dat Livia woedend is over Augustus' beslissing, maar ze kan niet anders dan zich daarbij neerleggen.

Analyse scène per scène

* Terugblik van Claudius op zijn leven. Thans lijdt hij aan achtervolgingswaanzin. De Sibylle van Cumae voorspelt hem dat zijn levensgeschiedenis pas over 1900 jaar zal teruggevonden worden.

* Banket in het paleis ter viering van de overwinning van Octavianus in de slag van Actium (2 september 31 voor Chr.). De hoofdpersonen worden geïntroduceerd. Augustus (= Octavianus) en Marcus Agrippa halen herinneringen op aan de zeeslag. Marcellus maakt daarover smalende opmerkingen. Dansers treden op. Een taart in de vorm van het vlaggenschip van de vloot wordt binnengebracht. De Griekse redenaar Aristarchos houdt de feestrede.

* Marcus Agrippa is Augustus komen meedelen dat hij uit Rome weg wil. Naar zijn zeggen is de reden niet zijn vete met de jonge Marcellus. Augustus maakt eerst bezwaar en zegt een zo kundig man als Agrippa niet te kunnen missen. Als Agrippa er dan in toestemt te blijven, dringt Augustus er plots wel op aan dat hij vertrekt...

* Tiberius neemt afscheid van zijn moeder Livia en Augustus om naar Germanië te vertrekken.

* Livia, Julia en Octavia (zuster van Augustus en ex-vrouw van Marcus Antonius) spreken over de spelen die Marcellus, de zoon van Octavia, zal geven.

* Marcellus' populariteit blijkt uit de geestdriftige ovatie die hem ten deel valt bij het begin van de spelen.

* Livia wendt voor hoofdpijn te hebben.

* Augustus gaat op reis. Marcellus neemt de zaken waar in Rome, tot ongenoegen van Livia, die hem beschouwt als een rivaal voor Tiberius.

* Marcellus wordt ziek. Livia neemt de verpleging over van de arts Musa.

* Tiberius keert terug van de Rijn. Livia probeert hem alvast te koppelen aan zijn jeugdvriendin Julia (die nu nog met Marcellus getrouwd is). Tiberius wil daar niet van weten: hij houdt zielsveel van zijn vrouw Vipsania.

* Marcellus sterft door voedselvergiftiging. Livia meldt dit aan Augustus per brief.

* Het volk wordt opstandig door Marcellus' dood. Livia wordt uitgejouwd.

* Augustus bezoekt zijn oude vriend Agrippa op Lesbos en vraagt hem om naar Rome terug te keren. Dat wil hij alleen op voorwaarde dat hij met Julia mag trouwen; Augustus stemt toe.

* Teruggekeerd in Rome krijgt Augustus ruzie met Livia, omdat zij Julia aan Tiberius had willen koppelen (hoewel ze dat natuurlijk niet toegeeft).

Terug naar het keuzemenu van de 13 afleveringen