Terug naar het keuzemenu Cicero, "Schematisch overzicht" en "Integrale tekst"

JAAR

CICERO'S LEVEN EN WERKEN

LEEFTIJD
106 - 76    
106 Cicero wordt geboren op 3 januari 106  
89 Cicero dient onder Cnaeus Pompeius Strabo in de oorlog tegen de Marsi 17
88 Moord op volkstribuun Publius Sulpicius Rufus (die het opperbevel in de oorlog tegen Mithridates van Sulla liet overdragen op Marius). Sulla rukt op naar Rome; Marius slaat op de vlucht 18
87 Sulla vertrekt naar het oosten 
Schrikbewind in Rome onder consul Lucius Cornelius Cinna; terugkeer van Marius
19
86 Dood van Marius 20
86-85 De inventione rhetorica libri II 20-21
83 Terugkeer van Sulla; de burgeroorlog hervat 23
82 Wetgeving van Sulla leidt tot herstel van de heerschappij van de senaat 24
81 Oratio pro Publio Quinctio 25
80 Oratio pro Sexto Roscio Amerino 26
79-77 Cicero reist in Griekenland en Azië 27-29
78 Dood van Sulla 28
77 Cicero keert terug naar Rome en trouwt met Terentia 29
76 Oratio pro Quinto Roscio comoedo 30
75 - 68    
75 Cicero is quaestor in Lilybaeum (Sicilië) 31-32
71 Oratio pro Marco Tullio 35
70 Eerste consulaat van Crassus en Pompeius 
Divinatio in Caecilium 
In Verrem actiones
36
69 Cicero is aedilis curulis 
Oratio pro Marco Fonteio
37
68 Oratio pro Aulo Caecina 38
67 Eerste brieven aan Titus Pomponius Atticus 39
66 Cicero is praetor 
Oratio de imperio Cnaei Pompeii seu pro lege Manilia 
Oratio pro Cluentio
40
65 Cicero's zoon Marcus wordt geboren 41
64 Cicero wordt tot consul verkozen 42
63 Cicero ontmaskert de poging tot staatsgreep van Catilina en stelt vijf Catilinariërs terecht 
Oratio in senatu de lege agraria 
Oratio ad quirites contra Publium Rullum 
Oratio pro Caio Rabirio 
Orationes in Catilinam 
Oratio pro Lucio Murena
43
62 Eerste brieven aan zijn "familiares" 
Oratio pro Publio Sulla 
Oratio pro Archia poeta
44
61 Pompeius keert terug naar Rome 
Proces tegen Clodius na het Bona Dea-schandaal
45
60 Cicero schrijft een verloren gegane Commentarius consulatus sui, Graece scriptus, en een gedeeltelijk bewaard gebleven gedicht over zijn consulaat 46
59 Consulaat van Caesar 
Oratio pro Lucio Flacco
47
58 Cicero wordt door Clodius gedwongen in ballingschap te gaan 48
57 Cicero wordt op 4 augustus teruggeroepen uit ballingschap en keert op 4 september in Rome terug 
Oratio post reditum ad senatum 
Oratio post reditum ad populum 
Oratio de domo sua
49
56 De triumviri komen bijeen in Luca; Cicero onderwerpt zich aan hun gezag 
Oratio pro Publio Sestio 
In Publium Vatinium testem interrogatio 
Oratio de haruspicum responsis 
Oratio de provinciis consularibus 
Oratio pro Marco Caelio 
Oratio pro Lucio Cornelio Balbo
50
55 Tweede consulaat van Crassus en Pompeius 
Oratio in Lucium Pisonem 
De oratore libri III
51
54 Oratio pro Cnaeo Plancio 
Oratio pro Caio Rabirio Postumo 
Pro Marco Aemilio Scauro 
Cicero begint aan De re publica
52
53 Nederlaag en dood van Crassus in zijn veldtocht tegen de Parthen 
Cicero wordt verkozen tot augur
53
52 Moord op Clodius 
Pompeius wordt voor de derde maal consul, nu sine collega 
Oratio pro Tito Annio Milone 
De optimo genere oratorum 
De legibus 
Cicero beëindigt zijn De re publica libri VI
54
51 Cicero vertrekt als proconsul naar Cilicia, waar hij op 31 juli aankomt 55
50 Cicero verlaat Cilicia op 30 juli en komt op 24 november in Italië aan 56
49 Burgeroorlog: overwinningen van Caesar in Italië en Spanje 
Cicero voegt zich bij Pompeius in Griekenland
57
48 Slag van Pharsalus: nederlaag van Pompeius 
Pompeius wordt in Egypte vermoord 
Cicero keert naar Italië terug
58
47 Caesar herstelt de orde in Egypte en in het oosten en keert naar Italië terug 
Cicero mag naar Rome terugkeren
59
46 Slag van Thapsus; Cato pleegt zelfmoord 
Cicero scheidt van Terentia (januari) en huwt Publilia (december) 
Brutus sive de claris oratoribus 
Paradoxa Stoicorum 
Orator 
Partitiones oratoriae 
Oratio pro Marco Claudio Marcello 
Oratio pro Quinto Ligario
60
45 Dood van Tullia 
Slag van Munda 
Triomftochten van Caesar 
Consolatio 
Hortensius 
Academicorum libri IV 
De finibus bonorum et malorum 
Oratio pro rege Deiotaro
61
44  

tot 15 maart 44 

na 15 maart 44

Moord op Caesar (15 maart) 
Antonius op het voorplan in Rome en Italië (april-november) 
Cicero verlaat Rome in april en Italië in juli, maar keert in september terug naar Rome 
Hij vertrekt weer en keert in december terug 
Timaeus 
Tusculanae disputationes libri III 
De natura deorum libri III 
De divinatione libri III 
De fato 
Cato maior de senectute 
Laelius de amicitia 
Topica 
De officiis libri III 
Orationes Philippicae I-IV 
Laatst bewaarde brief aan Atticus (XVI 15) dateert van december
62
43 Slag van Forum Gallorum en slag van Mutina (april) 
Octavianus eigent zich het consulaat toe (augustus) 
Triumviri maken afspraken (november) 
Orationes Philippicae V-XIV (januari-april) 
Dood van Cicero op 9 december
63

Terug naar het keuzemenu Cicero, "Schematisch overzicht" en "Integrale tekst"